(Click on the items to view)

TRADITIONAL SONGS / പുരാതനപ്പാട്ടുകൾ


1. പെൺ പാട്ടുകൾ (pdf)


2. ആൺ പാട്ടുകൾ (pdf)


3. പള്ളിപ്പാട്ടുകൾ (pdf)


4. വഞ്ചിപ്പാട്ടുകൾ (pdf)


5. പാണൻ പാട്ട് (pdf)


6. നാടൻ (പരിചമുട്ടുകളി) പാട്ടുകൾ (pdf)


7. ബറുമറിയം (സുറിയാനിയിലും മലയാളത്തിലും) (pdf)


8. മാർഗംകളിപ്പാട്ടുകൾ (pdf)


9. പുത്തന്‍ പാന (പാന്ത്രണ്ട്, ഒന്ന്, രണ്ട്, പതിനൊന്ന് പാദങ്ങൾ)


AUDIOS (Please click the line for the lyrics of Knanaya Related Audios, including Wedding Songs)

CHANTHAM CHARTH SONGS / ചന്തം ചാർത്ത് പാട്ടുകൾ

 1. മാർത്തോമ്മാൻ
 2. അന്തംചാർത്തു പാട്ട്
 3. ഒത്തുതിരിച്ചവർ
 4. മുന്നം മലങ്കര
 5. ഇന്നു നീ ഞങ്ങളെ

MYLANCHI SONGS / മൈലാഞ്ചിപ്പാട്ടുകൾ

 1. മാർത്തോമ്മാൻ 
 2. മയിലാഞ്ചിപ്പാട്ട് 
 3. മുന്നം മലങ്കര 
 4. ഇന്നു നീ ഞങ്ങളെ


WEDDING RECEPTION SONGS / വിവാഹ പന്തലിലെ ഗാനങ്ങൾ

 1. മാർത്തോമ്മാൻ
 2. വാഴൂപ്പാട്ട്
 3. വാഴു വട്ടക്കളി
 4. പൊന്നണിന്തീടും
 5. ഒത്തുതിരിച്ചവർ
 6. മുന്നം മലങ്കര
 7. ഇന്നു നീ ഞങ്ങളെ

WEDDING RELATED PRAYERS / വിവാഹാനുബന്ധപ്രാർത്ഥനകൾ


വിവാഹവാഗ്ദാനത്തിനു മുമ്പ് ഭവനത്തിലെ പ്രാർത്ഥന


ചന്തം ചാർത്തൽ


മൈലഞ്ചിയിടീൽ


വിവാഹവാഗ്ദാനക്രമം (pdf)


വിവാഹത്തിനു പോകുംമുമ്പ്


മലയാളം കുർബാനയും ഇംഗ്ലീഷിൽ വിവാഹാശീർവാദവും


വിവാഹശേഷം ഭവനത്തിലെ പ്രാർത്ഥന


വിവാഹത്തിന്റെ സമാപനാശീർവാദഗാനം


ബറുമറിയം (സുറിയാനി & മലയാളം)


ബറുമറിയം പൂർണരൂപം (സുറിയാനിയിലും മലയാളത്തിലും) (pdf)


ENGLISH SECTION OF WEDDING RELATED PRAYERS


Prayer after confirming the wedding


Prayer at home before the Betrothal


Betrothal Prayers at the Church


Betrothal Prayers at the Church PDF 


Prayer at the beginning of Chantham Charth (Beautification of the Groom).


Mayilanchi Ideel (Beautification of bride) prayers


Prayer before going for wedding


Wedding and Holy Qurbana in English with English and Malayalam Songs


Wedding in English and Holy Qurbana in Malayalam


Prayer at home after the wedding


WEDDING CUSTOMS / വിവാഹാചാരങ്ങൾ

1. വിവാഹം ഉറപ്പിക്കൽ (ഒത്തു കല്യാണം)


2. ചന്തം (അന്തം) ചാർത്തൽ


3. ചന്തം ചാർത്തലിന്റെ വ്യാഖ്യാനം


4.  മൈലാഞ്ചിയിടീൽ


5. മൈലഞ്ചി ഇടീലിന്റെ വ്യാഖ്യാനം


6. വിവാഹം


7. വിവാഹവിവരണം 1910ലെ ആദ്യ പുരാതനപ്പാട്ടു ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്ന് (pdf)


8. (പരിഷ്കരിച്ച) വിവാഹക്രമവിശദീകരണം (pdf)


9. വിവാഹപന്തലിലെ വ്യാഖ്യാനം


ENGLISH SECTION OF WEDDING CUSTOMS


Knanaya Wedding Procedure


Commentary for the Chantham Charthal (Beautification of the Groom)


Commentary for the Mailanchi Ideel (Henna Beautification of the Bride)


Commentary at the Wedding Banquet Hall


Knanaya Glossary


Q & A on Knanaya Practices


Key Players in a Knanaya Wedding


Knanaya Numerology


PRAYERS / പ്രാർത്ഥനകൾ


ത്രിസന്ധ്യാജപം (pdf)


മാതാവിന്റെ ജപമാല (pdf)


കരുണയുടെ ജപമാല


ചെറിയ ഒപ്പീസ് (pdf)


കൂടാരയോഗപ്രാർത്ഥനകൾ (pdf)


കുടുംബ പ്രതിഷ്ഠ


കുമ്പസാരത്തിനുള്ള ജപം


മാമ്മോദീസായ്ക്കു ഭവനത്തിലെ പ്രാർത്ഥന


ആരാധനാഗാനങ്ങൾ (pdf)


പെസഹാ ഭവനത്തിൽ: തയ്യാറാക്കലും പ്രാർത്ഥനയും


പെസഹാ ശുശ്രൂഷ ഭവനത്തിൽ (pdf)


മരണാസന്നരാകുമ്പോൾ കാരണവന്മാർ നല്കുന്ന വാഴ്വ്


വീടുവെഞ്ചരിപ്പ്


വാഹനം വെഞ്ചരിപ്പ്


രോഗിലേപനം


ENGLISH SECTION OF PRAYERS


Koodarayogam (Ward Meeting) Prayers


Koodaray0gam (Ward Meetiing) Prayers (PDF)


The Rosary


The Chaplet of Divine Mercy


Rosary, Divine Mercy Caplet, & Confession Prayers (pdf)


House Blessing


Vehicle and Watercraft Blessing


Prayer Before Going to the Church for Baptism


Parental Blessing when close to death


Passover Prayer Service


 

Share This

The Knanayology Foundation (Knanaya Global Foundation NFP), a non-profit organization registered in IL, USA, hosts Knanayology and undertakes other projects on Knanaya Community .