Thattaniyath Family and KPB History

Thattaniyath Family and KPB History

ചരിത്രം കഥ പറയുന്നു (FLIP BOOK).

Preface

തട്ടാനിയത്ത് കുടുംബത്തിന്റെയും കെ.പി.ബി. യുടെയും ചരിത്രം. Explore Back

Puthenpurackal Family Genealogical Reference Book

Puthenpurackal Family Genealogical Reference Book

പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ കുടുംബം വംശാവലി കോശഗ്രന്ഥം 2021 (Flip Book).

Preface

The book contains a brief history of Puthanpurackal family, its spiritual leaders, mother churches, genealogical listing, and family directory of Kurichimacheril, Tharayil, Kochu-puthanpurackal, Vazhayil and Marenkeril families, followed by the family directory 1991 in Malayalam. Explore Back

Akkara Family History

Akkara Family History

അക്കര കുടുംബചരിത്രം by C.T. John (Flip Book).

Preface

അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ട അക്കരകുടുംബത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കുടൂംബാംഗങ്ങളെയും തലമുറകളുടെ ക്രൈസ്തവ ഉല്പത്തിയെയും പുറപ്പാടിനെയും വിവരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം കടന്നുപോന്ന കാലയളവിലെ ബന്ധപ്പെട്ട സമുദായങ്ങളും പള്ളികളും നാടും നഗരവും ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. Explore Back

Puthenpurackal Family Directory, 1991

Puthenpurackal Family Directory, 1991

പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ കുടുംബം, ഡയറക്ടറി, 1991 (Flip Book).

Preface

കുറിച്ചിമച്ചേരിൽ, കറുകപ്പറമ്പിൽ, കളരിത്ര, കുന്നുപറമ്പിൽ, കൊണ്ടകശ്ശേരി, മോഴച്ചേരിൽ, മാരങ്കേരിൽ, പുതിയവീട്, പുറമറ്റം, തറയിൽ, വാഴയിൽ എന്നീ കുടുംബങ്ങൾ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ കുടുംബത്തിന്റെ ശാഖകാളായി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. Explore Back

Thamarappallil Family Directory

Thamarappallil Family Directory

താമരപ്പള്ളിൽ കുടുംബഡയറക്ടറി (Flip Book).

Preface

1844 മുതൽ 1910 വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന താമരപ്പള്ളിൽ കുരുവിള കൊച്ചു തൊമ്മന്റെ (അപ്പായി) സന്താനപരമ്പരകളുടെ ചരിത്രം. Explore Back

The Knanayology Foundation (Knanaya Global Foundation NFP), a non-profit organization registered in IL, USA, hosts Knanayology and undertakes other projects on Knanaya Community .